Vad är EoE?

 • Eosinofil esofagit (EoE) är en kronisk sjukdom som drabbar matstrupen och som orsakas av att immunsystemet reagerar på antigener i maten.
 • Den här reaktionen gör att man får svårt att svälja mat (dysfunktionell matstrupe) samt inflammation som uppstår pga. av eosinofiler, som är vita blodkroppar som under normala förhållanden inte finns i matstrupen. Det resulterar i att matstrupen blir trängre och maten får svårare att passera.
 • Det är en sjukdom som drabbar både barn och vuxna och som märks genom en mängd olika symptom som alla hänger samman med en dåligt fungerande matstrupe.
 • På matstrupens väggar, på mikroskopisk nivå, kan man se en onormalt stor ansamling av eosinofiler (en typ av leukocyter eller vita blodkroppar).

Vilka är symptomen?

Symptomen som uppstår kan variera beroende på patientens ålder. Eftersom det är en sjukdom som fortfarande är okänd, utvecklar många drabbade personer strategier för att kunna svälja maten. Det är vanligt att dricka mycket vätska under måltiden, skära maten i mycket små delar, tugga länge innan man sväljer, äta långsamt, avstå från viss mat för att den är svåra att svälja, osv.

Det är viktigt att vara uppmärksam och, om man är tveksam, fråga en specialist för att få det bekräftat eller uteslutet att det handlar om sjukdomen. Ju tidigare i livet diagnosen ställs, desto lättare går det att hindra att den förvärras och patientens livskvalitet kan förbättras.

Spädbarn Barn Vuxna
Matvägran Ont i bröst och mage Disfagy
Påverkad längd- och vikttillväxt Matvägran Mat fastnar i matstrupen
Kräkningar Kräkningar Kräkningar
Uppstötningar Överdrivet salivflöde Ont i bröstet
*Från 5 år Svårigheter att svälja (disfagy)*  
  Mat kan fastna i matstrupen*  

Hur ställs diagnosen?

 • Det enda sättet att ställa diagnosen är för närvarande genom endoskopi då man tar flera vävnadsprover (det behövs åtminstone 6 prover, två från varje del av matstrupen: proximalt, medialt och distalt)
 • För att diagnosen Eosinofil esofagit ska kunna fastställas, ska man kunna registrera över 15 eosinofiler per HPF (High Power Field) i de vävnadsprover som tas.

Hur behandlas sjukdomen?

 • Eftersom det är en kronisk sjukdom, så är målet med behandlingen att hålla sjukdomen i schack (utan symptom och utan eosinofiler).
 • Även om det handlar om lätta symptom är det mycket viktigt att kontroller och preventiv behandling görs.
 • För närvarande finns det flera olika behandlingar, som alla görs under läkares översikt:
  • Läkemedel, t.ex.:
   • Protonpumpshämmare (PPI).
   • Lokalt verkande (nedsvald) kortikosteroider.
  • Kostbehandling:
   • Eliminationskost kan testas, för att upptäcka det eller de livsmedel som utlöser sjukdomen.
   • Elementär diet i enstaka fall.
   • För närvarande är kosten den enda behandlingen mot orsakerna till sjukdomen.
   • De allergener som oftast triggar sjukdomen är: mjölk, gluten, ägg, baljväxter, nötter, fisk och skaldjur.
 • Obehandlad sjukdom och sjukdom som utvecklads över tid, kan leda till fibrostenotiska förändringar som bör åtgärdas genom dilatation.

Hur många bär på sjukdomen?

Uppskattningsvis finns det i Spanien omkring 40 000* personer som bär på sjukdomen EoE och många av dem har inte fått någon diagnos ställd.

För närvarande uppskattas att prevalensen är 43–56 sjuka per 100 000 invånare (gäller Europa och USA*).

 

* Källa: Molina-Infante J, Gonzalez-Cordero PL, Ferreira-Nossa HC, Mata-Romero P, Lucendo AJ, Arias A. Rising incidence and prevalence of adult eosinophilic esophagitis in midwestern Spain (2007-2016). United Eur Gastroenterol J. 2017; DOI: 205064061770591