Vad är Den europeiska dagen för EoE?

Den europeiska dagen för Eosinofil esofagit är ett utmärkt tillfälle för att ena patientföreningar och medicinska sammanslutningar från olika europeiska länder. Genom att komma samman kan vi agera tillsammans, samarbeta och göra sjukdomen mer synlig, eftersom det är en sjukdom som ökar och som för närvarande är väldigt okänd.

I flera europeiska länder kommer det den 22 maj att arrangeras olika evenemang på gator och torg, för att informera om EoE. Föredrag, föreställningar och möten av alla slag, som har som syfte att sätta den här sjukdomen i centrum.

Från och med början av maj kommer vi dessutom att ge plats för Eosinofil esofagit på sociala medier med hjälp av nyhetsmeddelanden, the challenge, korta videor (teasers), osv.

Vem kommer att delta?

I den här första utgåvan av Den europeiska dagen för EoE kommer följande att delta:

SPANIEN – AEDESEO– Asociación Española de la Esofagitis Eosinofílica*

FRANKRIKE – APIMEO – Association Pour l Information sur les Maladies a Eosinophiles

ITALIEN – ESEO – Associazione di famiglie contro l’esofagite eosinofila

UK – EOS NETWORK – Eosinophilic Network

EUREOS – European Society of Eosinophilic Oesophagitis

 

Följande föreningar kommer också att delta genom sitt stöd:

EU – APFED – American Partnership for Eosinophilic Disorders

AUSTRALIEN – ausEE Inc. – Australia Eosinophilic Diseases

*[Spanska föreningen för Eosinofil esofagit; övers. anm.]

Om du vill stödja Den europeiska dagen för EoE, eller organisera ett evenemang, ta då gärna kontakt via info@europeaneoeday.org

Hjälp oss via #Vifårdetatthända

Dela the challenge, en video eller ett foto med det du vill säga i dina sociala medier. Kom ihåg att alltid lägga upp det du gör under #Vifårdetatthända.

Du kan ladda ner materialet för kampanjen från sektionen Materiales på den här webbsidan. Sprid gärna materialet vidare så vi når fler!

Varför är det viktigt med en europadag för EoE?

Eosinofil esofagit är en sjukdom som ökar och som är mycket okänd. Det är viktigt att sprida information om den och få mer stöd för att:

  • Få rätt diagnos i tid.
  • Få fler metoder för diagnos som inte är kräver kirurgiskt ingrepp.
  • Få fler läkare och interdisciplinära team att känna till sjukdomen, för att den ska kunna behandlas utan att patientens livskvalitet glöms bort.
  • Få tillgång till specifika mediciner.
  • Få finansiering av den medicin som är tillgänglig.
  • Få professionellt stöd när det gäller kostråd.